[]
1 Step 1
Imię i NazwiskoFirst name and Last name
Nazwa firmyName of the Company
StanowiskoPosition
Adres, Miasto, Ulica, Województwo, Kod pocztowyAdress, City, Street, Country, ZIP
Numer telefonu komórkowegoMobile phone number
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychConsent to the processing of personal data
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowychConsent to receive commercial information
Rejestracja uczestnika na wydarzenie Narodowy Dzień Świni oznacza zawarcie umowy z Organizatorem. Organizator i Uczestnik jako strony Umowy nie mogą od niej odstąpić, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Previous
Next